"...εν τω προαστείω της Νεαπόλεως πλανώμενοι... ",
Στεφ. Α. Κουμανούδης, Καθολικόν Πανόραμα των Αθηνών, 1853 (ΜΙΕΤ, 2005)

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Μεσολογγίτες

Όπως πάει η κατάσταση, το λήμμα "Μεσολογγίτης = το άτομο που αράζει συνέχεια στην οδό Μεσολογγίου στα Εξάρχεια" μετά το slang.gr θα περιληφθεί και στην επόμενη έκδοση του Λεξικού Μπαμπινιώτη...
Και δυστυχώς, οι κάθε άλλο παρά ήσυχες ημέρες (ή μάλλον νύχτες) του Αυγούστου δεν προοιωνίζονται τίποτα καλό για τη γειτονιά μας. Κουράγιο!